• ca
 • en

info@marinapalamos.com

00 34 972 60 10 00

 

RESERVA EL TEU AMARRADOR

  Nom

  Email

  Eslora / Mànega

  Data d'entrada

  Data de sortida

  Medi Ambient

  El Port Marina Palamós té com a objectiu potenciar i facilitar la pràctica de la nàutica esportiva respectant el medi natural en que aquesta es desenvolupa. Es per això que el Port marina Palamós té establert un sistema de gestió que té, entre d'altres, l'intenció d'assolir:

  • Controlar i reduïr els consums de recursos naturals com son l’aigua i l’energia
  • Minimitzar i controlar la generació de residus perillosos i no perillosos que generen les activitats del Port
  • Prevenir la contaminació del sol i de la mar derivada de la nostra activitat.
  • Promoure la formació i l’implicació dels seus treballadors i dels usuaris del Port en la necessitat de preservació del medi natural en que es desenvolupa la seva activitat

  Per tot aixó el Port Marina Palamós ha estat guardonat amb la Bandera Blava cada any des de la seva entrada en funcionament l'any 1992. També disposa de l'acreditació ISO 14001 i del Registre EMAS.

   
   
  Instal.lacions i serveis del Port

  El Port esportiu marina Palamós disposa d'instal.lacions per tal de reduïr l'impacte al medi de la pràctica de la nàutica esportiva. L'ús de'aquestes inatal.lacions es gratuïta per els usuaris del Port. Fer-ne ús es implicarse en el respecte al mar, del que tant gaudim.

  Gestió de residus: Punt Blau de recollida de residus perillosos. Parc de residus voluminosos no perillosos.  Recollida segregada de residus assimilables a urbans

  Prevenció de la contaminació de la mar: Estació de bombeig d'aigues de sentina i d'aigues negres de les embarcacions situada a la benzinera del Port. 

  Campanya d'estalvi del consum d'aigua a les embarcacions L'AIGUA ES VIDA 

  Activitats Mediambientals

  • Neteja de fons del Port: cada mes de maig en col·laboració amb el centre de busseig H2O.

  • Informe biològic anual de l'estat de la flora i la fauna de les aigües abrigades del Port.

  • Sessió formativa sobre la correcta gestió dels residus generats en el manteniment de les embarcacions.

  Divulgació de l'ús boies de fondeig ecològiques de Palamós.

  Política mediambiental

  Si ho desitges, et pots descarregar el .pdf de la nostra política de gestió

  L’ objectiu de l’explotació del PORT ESPORTIU MARINA PALAMÓS és potenciar i facilitar la pràctica de la nàutica esportiva, respectant el medi natural en que aquesta es desenvolupa. En concret en el Port Esportiu MARINA PALAMÓS es realitza la gestió de serveis portuaris: amarradors, escar, marina seca, benzinera, panyols i manteniment i vigilància de la zona de servei del port.

  És per això que el Port Esportiu MARINA PALAMÓS, estableix un sistema de gestió amb la intenció d’aconseguir:

  • La satisfacció del client, utilitzant mitjans adequats en cada moment per tal de conèixer, mesurar  i  actualitzar  les necessitats dels nostres clients sense deixar de complir en tot moment amb els requisits legals que s’ens apliquen i amb qualsevol altre requisit que voluntàriament l’organització subscribeixi.
  • Assolir la millora contínua en la gestió de la prestació de serveis, establint sistemes  de control del funcionament de les nostres instal·lacions,  que recomanin la idoneïtat de realitzar accions preventives, correctives  i de millora.
  • Prevenir la contaminació derivada de la nostra activitat. A aquest fi  es realitzen periòdicament actuacions que permeten avaluar i prendre mesures per minimitzar, si s’escau, l’impacte al medi de les activitats del Port.
  • Controlar i reduir els consums de recursos naturals com són l’aigua i l’energia.
  • Minimitzar i controlar la generació i la gestió dels residus especials i no especials de les activitats que es desenvolupen al Port.
  • Promoure la formació i la implicació de totes les persones implicades, tant treballadors propis com aliens,  en la aplicació del sistema de gestió per tal  d’assolir la qualitat del servei, la millora contínua i la necessitat de preservació del medi natural en que es desenvolupa la nostra activitat.

  La Direcció del Port Esportiu Marina Palamós es compromet amb aquesta política de gestió, i per tant, a aplicar la millor tecnologia disponible, sempre que els recursos disponibles ho permetin, per tal d’assolir els objectius de qualitat i de preservació del medi que s’estableixin en cada moment.

  RESIDU

  GESTIÓ