• ca
 • en

info@marinapalamos.com

00 34 972 60 10 00

 

RESERVA EL TEU AMARRADOR

  Nom

  Email

  Eslora / Mànega

  Data d'entrada

  Data de sortida

  QUALITAT AMBIENTAL DEL LITORAL DE PALAMÓS

  El litoral ha estat transformat des de fa molts anys per l’activitat de l’home, des del punt de construir-hi infraestructures a modificar la pròpia dinàmica d’aquest, fet que ha comportat amb el temps, que hi hagin hagut canvis en la seva morfologia i, principalment, en les seves comunitats.
  El litoral rocós, que és el que presenta més variabilitats de comunitats, rep tant l’impacte terres-tre, com és l’eutrofització per abocament d’aigües, trepig de la gent, residus sòlids, modificacions del lito-ral, entre d’altres. Com també rep els impactes del medi marí, com són canvis climatològics, pertorbacions en el nivell del mar, augment de temperatura, pics d’eutròfia o residus contaminants flotants, entre d’altres.
  Tot això fa que sigui una comunitat molt canviant, fàcilment pertorbable i que les diferents comunitats que s’hi estableixen, fruit de l’estudi d’aquestes, ens ajudin a determinar la qualitat ambiental del medi en funció de la seva sensibilitat ambiental i del tipus de substrat i inclinació en el qual ens trobem.
  Juntament amb el Centre d’Estudis Superiors d’Investigació i Ciència (CSIC) s’ha establert el protocol CAR-LIT (Ballesteros, 2007) per a realitzar aquesta diagnosis mitjançant la cartografia de les diferents comuni-tats mediolitorals per cada massa d’aigua. Nosaltres extrapolem el mateix protocol però aplicant-lo a ni-vell local, de manera que de les dades obtingudes són les pròpies de cada municipi, remarcant aquells punts que presenten un millor estat ecològic en vers aquells que la qualitat ambiental és molt baixa per diferents factors (també anomenats “punts negres”) i la posterior diagnosis de quins poden ser els motius d’aquestes dades.

  Como a síntesi, les conclusions de l’estudi són les següents:
  I. La qualitat ambiental de la costa del municipi és excel·lent, amb un 9,69 sobre 10.
  II. Els punts vermells són atribuïbles al fet de que estan pròxims a zones sorrenques físicament menys estables i que no permeten que s’instaurin comunitats biològiques formades per es-pècies més complexes i de millor qualitat.
  III. Les comunitats de Cystoseira són les dominants al llarg del litoral, amb una elevada abun-dància en algunes zones, cobrint tant la zona mediolitoral com la infralitoral com a la zona de Cala Estreta a on tot el fons rocós infralitoral és un tapis .

  Informe Carlit Palamós V4 silmar

  A mes petita escala el Port MARINA PALAMÓS anualment realizta un informe de la qualitat de els aigeus de darsena. Us adjuntem darrer informe d’Octubre 2017
  DARSENA OCTUBRE 2017