El Port Esportiu Marina Palamós, dins del seu compromís amb la transició energètica, aposta fermament per l’autogeneració i l’autoconsum elèctric amb font d’energia solar fotovoltaica.

Aquesta inversió ha comptat amb el suport financer de la Unió Europea mitjançant el programa d’incentius a la transició energètica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència NextGenerationEU. Més info a planderecuperacion.gob.es

Els detalls de les dues instal·lacions la posada en marxa de les quals es va realitzar el 2022 es recullen a continuació:

INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM A LA COBERTA DE LA MARINA SECA:

§  Inversió Total: 58.200,00 € (sense IVA)

§ Import de l’ajuda: 20.370,00 €

§  Potència Nominal (KW): 72 KW

§ Capacitat de Generació Anual: 100.351 KWh

INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM A LA COBERTA DE L’EDIFICI DE LOCALS I PÈRGOLA:

§  Inversió Total: 112.738,00 € (sense IVA)

§  Import de lajuda: 32.178,91 €

§  Potència Nominal (KW): 100 KW

§  Capacitat de Generació Anual: 164.677 KWh

Amb aquestes accions fem un altre pas més cap a l’autosuficiència energètica de les instal·lacions d’un port sostenible i compromès amb el medi ambient.

Segueix-nos a Instagram! @portmarinapalamos