El Port MARINA PALAMÓS té com a objectiu promoure i facilitar la pràctica de l’esport nàutic, prioritzant el respecte i la preservació el medi natural en el qual duu a terme les seves activitats i el seu entorn.

Amb la finalitat de complir amb aquests objectius, el port ha implementat un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient que promou activament pràctiques relacionades amb la sostenibilitat per a aconseguir:

  • Fomentar el consum responsable d’aigua i energia

  • Impulsar la transició energètica i la mobilitat sostenible mitjançant la generació, emmagatzematge i autoconsum d’energia renovable

  • Garantir una correcta gestió de residus i prevenció de la contaminació ambiental

  • Promoure activament projectes innovadors per a la conservació i regeneració del medi marí en el port i el seu entorn

Accions

Acció climàtica

Adhesió als compromisos d’Acció Climàtica Generalitat de Catalunya.

Energies renovables: Autoproveïment elèctric

  1. Generació Elèctrica via energia solar fotovoltaica.
  2. Reducció de consums mitjançant tecnologia LED.
  3. Fomentar els consums responsables.

Fomentar la mobilitat sostenible a través de la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Absorció de CO2 mitjançant la implantació de gairebé 4000 plantes noves de diverses espècies que s’adapten fàcilment a l’entorn marí i la zona geogràfica del port.

Neutralització de gasos contaminants produïts pels vehicles mitjançant la instal·lació de paviments fotocatalítics.

Gestió de les aigües de dàrsena i de les residuals.

Campanya de neteja del fons marí del port. Cada any abans d’estiu. Pots participar-hi!

Boies de fondeig Cala Seniá i S’Alguer Boies salguerisenia

Regeneració de la vida marina

Sistemes de regeneració de la biodiversitat mitjançant l’aplicació i la combinació d’innovacions científiques d’última generació.

Un projecte innovador i apassionant del que formem part des del 2021.

Informe de seguiment 2023

Sistema de gestió de residus

Instal·lacions per a la recollida i segregació de residus assimilables a urbans.

Instal·lacions per a la recollida i la segregació de residus perillosos i no perillosos generats en el manteniment d’embarcacions.

Ús d’Energies Renovables

El Port Esportiu Marina Palamós, dins del seu compromís amb la transició energètica, aposta fermament per l’autogeneració i l’autoconsum elèctric amb font d’energia solar fotovoltaica.

Consulta el nostre Informe Medioambiental per veure tots els detalls.

Instal·lació Solar Fotovoltaica per a Autoconsum a la coberta de l’EDIFICI DE LOCALS I PÈRGOLA: