El Port controla l’accés i coordina les activitats amb els proveïdors del Port i amb els treballadors tercers (treballadors externs que fan treballs al port com a manteniment d’embarcacions, i dels seus treballadors).

La coordinació d’activitats suposa que tant els proveïdors com els treballadors externs estiguin informats de l’avaluació de riscos laborals, del Pla d’Autoprotecció, dels protocols de funcionament i dels manuals de bones pràctiques ambientals del Port, els quals els podreu consultar clicant sobre els dos botons inferiors.

Per facilitar la tasca de coordinació de les activitats, els tercers treballadors i els proveïdors del Port estan autoritzats a fer ús de la plataforma de coordinació dactivitats de lAssociació Catalana de Ports Esportiva (ACPET). Estar donat d’alta implica tenir accés a totes les instal·lacions portuàries de Catalunya associades a ACPET. L’alta és gratuïta i es pot fer a través del web de la l’ACPET.

Pel que fa als proveïdors, volem posar en el vostre coneixement que la valoració de la qualitat del vostre servei s’avaluarà a través del seguiment periòdic de les incidències.

Proveïdors

El Port controla l’accés i coordina les activitats amb els proveïdors del Port i amb els treballadors tercers (treballadors externs que fan treballs al port com a manteniment d’embarcacions, i dels seus treballadors).

La coordinació d’activitats suposa que tant els proveïdors com els treballadors externs estiguin informats de l’avaluació de riscos laborals, del Pla d’Autoprotecció, dels protocols de funcionament i dels manuals de bones pràctiques ambientals del Port, els quals els podreu consultar clicant sobre els dos botons inferiors.

Per facilitar la tasca de coordinació de les activitats, els tercers treballadors i els proveïdors del Port estan autoritzats a fer ús de la plataforma de coordinació dactivitats de lAssociació Catalana de Ports Esportiva (ACPET). Estar donat d’alta implica tenir accés a totes les instal·lacions portuàries de Catalunya associades a ACPET. L’alta és gratuïta i es pot fer a través del web de la l’ACPET.

Pel que fa als proveïdors, volem posar en el vostre coneixement que la valoració de la qualitat del vostre servei s’avaluarà a través del seguiment periòdic de les incidències.