Gestionada directament pel port, la nostra zona tècnica de 4.000 m² està destinada a feines de manteniment i reparació d’embarcacions. Oferim subministraments d’aigua i electricitat i instal·lacions per prevenir l’impacte al medi ambient que generen les activitats de manteniment i de reparació de les embarcacions.

L’àrea tècnica és oberta a tots els professionals externs degudament acreditats.

Consulteu les nostres tarifes

La nostra flota de grues inclou els equips següents:

  • Un Travel-Lift per botadura i posada en sec d’embarcacions amb capacitat de 45 Tones i que opera en una piscina de 6,7m d’amplada i 4m de profunditat.

  • Un ascensor per a la botadura i posada en sec d´embarcacions amb capacitat de 5 Tones i que opera en una piscina de 4,6m d´amplada i 3m de profunditat.

  • Dos toros elevadors amb capacitat destinats al trasbals d’embarcacions d’eslores màximes de 8 mi pes màxim de 2,8 Tones.